Tin Tức Tổng Giáo Phận Huế

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Tân Mỹ - Ngày 01.8.2015

In

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Tân Mỹ - Hạt Hương Phú - Ngày 01.8.2015

.: Tân Quản Xứ: LM. Phaolô Nguyễn Trọng - Nguồn ảnh: Ban Truyền Thông TGP Huế :.

 

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Nước Ngọt - Ngày 31.7.2015

In

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Nước Ngọt - Hạt Hải Vân - Ngày 31.7.2015

.: Tân Quản Xứ: LM. FX. Hồ Văn Uyển - Nguồn ảnh: Ban Truyền Thông TGP Huế :.

 

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Phan Xá - Ngày 30.7.2015

In

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Phan Xá - Hạt Quảng Trị - Ngày 30.7.2015

.: Tân Quản Xứ: LM. Giuse Võ Văn Phú - Nguồn ảnh: Ban Truyền Thông TGP Huế :.

 

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Dương Sơn - Ngày 30.7.2015

In

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Dương Sơn

Hạt Hương Quảng Phong - Ngày 30.7.2015

.: Tân Quản Xứ: LM. FX. Nguyễn Hoàng Hải - Nguồn ảnh: Ban Truyền Thông TGP Huế :.

 

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ An Đôn - Ngày 30.7.2015

In

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ An Đôn - Hạt Quảng Trị - Ngày 30.7.2015

.: Tân Quản Xứ: LM. GB. Nguyễn Hiệp - Nguồn ảnh: Ban Truyền Thông TGP Huế :.

 

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Thạch Hãn - Ngày 30.7.2015

In

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Thạch Hãn - Hạt Quảng Trị - Ngày 30.7.2015

.: Tân Quản Xứ: LM. GB. Trần Sơn Lâm - Nguồn ảnh: Ban Truyền Thông TGP Huế :.

 

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Nam Tây - Ngày 29.7.2015

In

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Nam Tây - Hạt Quảng Trị - Ngày 29.7.2015

.: Tân Quản Xứ: LM. Phêrô Huỳnh Văn Nguyên - Nguồn ảnh: Ban Truyền Thông TGP Huế :.

 

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Phước Tuyền - Ngày 29.7.2015

In

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Phước Tuyền - Hạt Quảng Trị - Ngày 29.7.2015

.: Tân Quản Xứ: LM. Micae Ngô Quang Danh - Nguồn ảnh: Ban Truyền Thông TGP Huế :.

 

Sẵn sàng cho Đại hội Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam lần thứ 2 tại La Vang

In

Trong buổi chiều tối và đêm 28.7.2015, các Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc các giáo phận trong cả nước đã và đang quy tụ về Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang để tham dự Đại hội lần thứ 2.

 

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Phú Xuân - Ngày 28.7.2015

In

Hình ảnh Lễ Nhậm Chức Tân Quản Xứ Phú Xuân

Hạt Hương Quảng Phong - Ngày 28.7.2015

.: Tân Quản Xứ: LM. Phêrô Hoàng Minh Tuân - Nguồn ảnh: Ban Truyền Thông TGP Huế :.

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.